🖼️ Panasonic Music Streaming cho Android 3.1 Stream nhạc từ Android lên các thiết bị Panasonic

🖼️
 • Phát hành: Panasonic
 • Panasonic Music Streaming for Android là ứng dụng hữu ích cho phép người dùng kết nối smartphone / tablet với các thiết bị Panasonic có tích hợp Bluetooth / DLNA / Qualcomm AllPlay để nghe nhạc trên những chiếc máy này một cách đơn giản nhất.
 • android Version: 3.1.1

🖼️ Panasonic Lumix GH2 Firmware For Mac Tương thích ống kính mới

🖼️
 • Phát hành: Panasonic
 • Lumix GH2 Firmware 1.1 thêm một số tính năng như quay quay video tốc độ 24 Mb một giây, tương thích đầy đủ với các ống kính mới, lấy nét toàn vùng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 861

🖼️ Panasonic Lumix GH2 Firmware Tương thích ống kính mới

🖼️
 • Phát hành: Panasonic
 • Lumix GH2 Firmware 1.1 thêm một số tính năng như quay quay video tốc độ 24 Mb một giây, tương thích đầy đủ với các ống kính mới, lấy nét toàn vùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.020

🖼️ Panasonic DMC-FH22/FS33 Firmware

🖼️
 • Phát hành: Panasonic
 • Phiên bản Firmware 1.2 cho Panasonic DMC-FH22/FS33
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

🖼️ Panasonic DMC FP3 Firmware

🖼️
 • Phát hành: Panasonic
 • Phiên bản Firmware 1.3 cho Panasonic DMC FP3
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 234