🖼️ Pandora Recovery 2.2 Khôi phục tập tin bị xóa vĩnh viễn

🖼️
  • Phát hành: Pandora Corp
  • Pandora Recovery là công cụ miễn phí được thiết kế để giúp bạn khôi phục những tập tin bị xóa. Pandora Recovery cho phép khôi phục lại những tập tin đã loại bỏ khỏi Recycle Bin, cũng như khi xóa trực tiếp bằng phím Shift + Delete hoặc bị xóa từ DOS.
  • windows Version: 2.2.1
  • Đánh giá: 39
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 92.213