🖼️ Pangea Survival Game sinh tồn trong thế giới khủng long

🖼️
  • Phát hành: Pangea Survival Development Team
  • Tìm cách thích nghi, sinh tồn và phát triển trong thế giới tiền sử của Pangea Survival, trong đó bạn sẽ phải học cách dựa vào bản năng của mình trong cuộc chiến lục địa giữa khủng long và lâm tặc!
  • windows