🖼️ Gọi Rồng Online cho Android 0.1 Game MMORPG Bảy viên ngọc rồng

🖼️
  • Phát hành: Pantherap
  • Gọi Rồng Online được xây dựng dựa trên nguyên tác bộ truyện tranh nổi tiếng 7 Viên Ngọc Rồng. Sau 2 lần Alpha Test và Closed Beta thì hôm nay 10/4, Gọi Rồng Online sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam
  • android Version: 0.1.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 412