🖼️ Pariti cho iOS 3.0 Ứng dụng quản lý tiền trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Pariti Technologies
  • Pariti for iOS là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch. Pariti giúp bạn giải tỏa căng thẳng khi quản lý tiền bạc đồng thời là một công cụ bảo mật tài chính tối ưu trên di động.
  • ios Version: 3.0