🖼️ CaptureScreen 2.0 Ứng dụng chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Phát hành: Patrice Zwenger
 • CaptureScreen là ứng dụng chụp ảnh bất kỳ khu vực nào trên màn hình hay toàn màn hình một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows Version: 2.0.4396
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.588

🖼️ NetTraffic 1.25 Tiện ích giám sát mạng trong hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Patrice Zwenger
 • NET Traffic là một phần mềm cho phép người sử dụng để giám sát tốc độ download và upload trong thời gian thực. Nó bao gồm rất nhiều tính năng hữu ích để theo dõi khối lượng của bạn, tải xuống và tải lên, xem các thống kê chung, chi tiết kỹ thuật đo
 • windows Version: 1.25.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.079

🖼️ WhoIs Domain Lookup Desktop

🖼️
 • Phát hành: Patrice Zwenger
 • Nhiều dịch vụ trực tuyến có thể cung cấp cho bạn thông tin về một tên miền bất kỳ bao gồm tình trạng hoạt động của tên miền, người sở hữu và dữ liệu WhoIs.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 707