🖼️ QOwnNotes cho Mac 20.1 Phần mềm ghi chú trên ổ cứng và lưu trữ đám mây

🖼️
  • Phát hành: Patrizio Bekerle
  • QOwnNotes cho Mac 20.1.7 quản lý ghi chú tích hợp với các chức năng định dạng Markdown và hỗ trợ người dùng đồng bộ cơ sở dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau qua máy chủ ownCloud.
  • mac Version: 20.1.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 478

🖼️ QOwnNotes 20.1 Phần mềm tạo ghi chú đa năng

🖼️
  • Phát hành: Patrizio Bekerle
  • QOwnNotes là phần mềm tạo ghi chú đa năng trên máy tính. Với QOwnNotes, người dùng có thể sắp xếp, phân loại, xuất hay in tài liệu đính kèm hình ảnh, dán mã HTML và nhiều hơn thế nữa.
  • windows Version: 20.1.17