🖼️ UnRarX cho Mac 2.2 Tiện ích giải nén file RAR trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Paul Hughes
 • UnRarX là một công cụ giải nén file RAR hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng Mac. UnRarX rất dễ sử dụng và đủ mạnh để có thể xử lý hầu hết file lưu trữ.
 • mac Version: 2.2
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.490

🖼️ ClickToFlash cho Mac 1.5 Chặn quảng cáo flash trên trang web

🖼️
 • Phát hành: Paul Hughes
 • Plug-in ClickToFlash có chức năng tự động chặn quảng cáo chạy bằng flash trên các trang web. Phiên bản chạy ổn định mới nhất của ứng dụng này là 1.5.4, phù hợp đối với hệ điều hành Mac OS X 10.4 đến 10.6.
 • mac Version: 1.5.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.346