🖼️ Preso Remote for iPhone

🖼️
  • Phát hành: Paul Toth
  • Preso Remote là một ứng dụng đơn giản cho phép sử dụng các thiết bị iPhone hoặc iPod cảm ứng trở thành điều khiển từ xa khi trình chiếu MS PowerPoint. Chỉ cần kéo xuống để chuyển sang slide tiếp theo và nhấn lên để quay trở lại slide trước đó...
  • ios
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 790