🖼️ Todoist Preview cho Windows 10 1.1 Quản lý công việc trên các thiết bị Windows 10

🖼️
  • Phát hành: Payist Payments
  • Todoist Preview cho Windows 10 là phiên bản dành riêng cho các thiết bị Windows 10 của ứng dụng quản lý công việc hữu ích đa nền tảng Todoist với nhiều tính năng hữu ích và giao diện tối ưu cho thiết bị Windows 10.
  • windows Version: 1.1.22