🖼️ TerraTech 1.4 Game robot đại chiến phong cách sinh tồn

🖼️
  • Phát hành: Payload Studios
  • TerraTech là game phiêu lưu hành động theo phong cách sinh tồn thế giới mở - sự kết hợp giữa Minecraft và Warface. Chơi Terra Tech để thiết kế chiến binh robot mạnh đầy sáng tạo.
  • windows Version: 1.4.9
  • Đánh giá: 20
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.557