🖼️
🖼️
🖼️
  • SafeHouse Personal Edition
  • SafeHouse Personal Edition bảo vệ các tập tin và thư mục quan trọng của bạn bằng cách sử dụng mật khẩu và mã hóa chúng. Nó là phần mềm hoàn hảo cho cả máy tính để bàn và máy tính xách tay.
  • Xếp hạng: 4 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SafeHouse Explorer 3.0
  • SafeHouse Explorer là phần mềm bảo vệ các tài liệu riêng tư khỏi những ánh mắt không thân thiện hoặc bất cứ ai mà bạn không cho phép. Chương trình này làm việc tốt trên hầu hết các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng máy tính, USB, thẻ nhớ, CD, DVD và cả iPod.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu