🖼️ SafeHouse Explorer 3.01 Ứng dụng bảo vệ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: PC Dynamics
 • SafeHouse Explorer có thể tạo ra một phân vùng bảo vệ để lưu trữ tập tin biến chúng thành vô hình cho đến khi bạn nhập đúng mật khẩu.
 • windows Version: 3.01
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.071

🖼️ SafeHouse Professional Edition 3.07 Tiện ích mã hóa dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: PC Dynamics
 • SafeHouse Professional Edition là ứng dụng mạnh mẽ được thiết kế để hỗ trợ người dùng mã hóa dữ liệu cá nhân của họ.
 • windows Version: 3.07

🖼️ SafeHouse Personal Edition

🖼️
 • Phát hành: PC Dynamics
 • SafeHouse Personal Edition bảo vệ các tập tin và thư mục quan trọng của bạn bằng cách sử dụng mật khẩu và mã hóa chúng. Nó là phần mềm hoàn hảo cho cả máy tính để bàn và máy tính xách tay.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.058

🖼️ SafeHouse Explorer 3.0

🖼️
 • Phát hành: PC Dynamics
 • SafeHouse Explorer là phần mềm bảo vệ các tài liệu riêng tư khỏi những ánh mắt không thân thiện hoặc bất cứ ai mà bạn không cho phép. Chương trình này làm việc tốt trên hầu hết các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng máy tính, USB, thẻ nhớ, CD, DVD và cả iPod.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 263