🖼️ Game Speed Adjuster Điều khiển tốc độ chơi game

🖼️
  • Phát hành: Pc2download
  • Chắc bạn đã từng “điên đầu” khi không có cách nào thắng được các đối thủ là quân của máy tính trong các game thuộc dạng "phản ứng nhanh" như đua xe, đấu võ, thể thao. Game Speed Adjuster là công cụ thuộc dạng “hàng độc” khi nó có khả năng tăng giảm tốc độ game theo ý người dùng để bạn có đủ thời gian phản ứng với máy tính.
  • windows
  • Đánh giá: 47
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 19.713