🖼️
  • PC Warden for Mac Giám sát hoạt động trên màn hình máy Mac
  • Khi bạn muốn biết những gì mà nhân viên, con cái, vợ/chồng hay bất cứ ai đang làm trên máy tính của mình hoặc nếu bạn quan tâm đến độ bảo mật của gia đình thì PC Warden chính là giải pháp giám sát máy tính và kiểm soát con cái tất cả trong một.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu