🖼️ PDF TIFF Tools – Word to PDF Converter Chuyển đổi Word sang PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools – Word to PDF Converter là công cụ chuyển đổi tài liệu Microsoft Word sang PDF nhanh chóng. Chỉ cần kéo file Word (doc, docx.) mà bạn muốn chuyển đổi vào danh sách tập tin và nhấn nút "Convert”.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.283

🖼️ PDF TIFF Tools - PPT to PDF Converter Chuyển đổi PPT sang PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - PPT to PDF Converter là công cụ chuyển đổi hàng loạt bài thuyết trình Microsoft PowerPoint sang tài liệu PDF nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.077

🖼️ PDF TIFF Tools – Excel to PDF Converter Chuyển đổi Excel sang PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools – Excel to PDF Converter là công cụ chuyển đổi Spreadsheets Microsoft Excel sang tài liệu PDF. Chỉ cần kéo file excel (.xls hoặc .xlsx) mà bạn muốn chuyển đổi vào danh sách tập tin và nhấn nút "Convert”.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.079

🖼️ PDF TIFF Tools - JPG to PDF Convert Chuyển đổi JPG sang PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - JPG to PDF Convert là công cụ được thiết kế để chuyển đổi JPG sang file PDF. Nếu bạn cần chuyển đổi một hoặc hàng ngàn hình ảnh JPG, nằm trong một hoặc nhiều thư mục khác nhau, thành một file PDF, đây là công cụ lí tưởng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.446

🖼️ PDF TIFF Tools - PDF to Image Convert Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - PDF to Image Convert là công cụ chuyển đổi tài liệu PDF sang hình ảnh. Nó có thể chuyển đổi PDF sang định dạng hình ảnh JPG, TIF, BMP, PNG, PCX.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 789

🖼️ PDF TIFF Tools - PDF to JPG Converter Chuyển đổi PDF sang JPG

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - PDF to JPG Converter là công cụ chuyển đổi tài liệu PDF sang hình ảnh JPEG. Công cụ hỗ trợ màu sắc cao như JPG gray, bạn có thể xác định phần trăm chất lượng cho tập tin JPEG.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.320

🖼️ PDF TIFF Tools - PDF to TIFF Convert Chuyển đổi PDF sang TIFF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - PDF to TIFF Convert là công cụ chuyển đôi PDF sang TIFF nhanh chóng. Nó có thể chuyển đổi PDF sang tập tin TIFF nhiều trang.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 847

🖼️ PDF TIFF Tools - TIFF to PDF Converter Chuyển đổi TIFF sang PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - TIFF to PDF Converter là công cụ cho phép bạn chuyển đổi TIFF (hình ảnh, scan, bản vẽ và fax) sang tài liệu Acrobat PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 900

🖼️ PDF TIFF Tools - PDF Splitter Chia nhỏ file PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF TIFF Tools - PDF Splitter là công cụ cho phép bạn chia nhỏ file PDF thành các file PDF nhỏ hơn. PDF Splitter cung cấp các tùy chọn cho tài liệu PDF lớn như chia từng trang cụ thể hoặc khoảng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.701

🖼️ TIFF Combiner

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • TIFF Combiner là một ứng dụng mạnh mẽ để kết hợp các tập tin TIFF một hoặc nhiều trang vào một tập tin TIFF nhiều trang.Bạn chỉ cần chọn tất cả các tập tin TIFF của bạn mà bạn muốn kết hợp, bạn có thể thay đổi thứ tự của các tập tin và nhấp vào nút kết hợ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 334

🖼️ TIFF Splitter

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • TIFF Splitter là một ứng dụng mạnh mẽ được thiết kế để cho phép bạn phân chia các hình ảnh TIFF. Giao diện đơn giản và thân thiện. Bạn chỉ cần chọn các tập tin TIFF nguồn và thư mục đầu ra sau đó nhấn Split.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 399

🖼️ PDF Split Merge

🖼️
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • PDF Split Merge là ứng dụng giúp bạn phân chia tách và hợp nhất các tài liệu PDF. Đó là một cửa sổ ứng dụng độc lập nó cho phép bạn phân chia các tập tin PDF lớn thành tập tin PDF nhỏ hơn và hợp nhất một hoặc nhiều tập tin PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 918
Có tất cả 15 phần mềm.