🖼️ Pebble cho Android Kết nối Pebble Smartwatch với điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: Pebble Technology
  • Pebble là ứng dụng hỗ trợ kết nối đồng hồ thông minh Pebble Smartwatch với điện thoại Android, cho phép người dùng tải xuống và cài đặt hàng ngàn ứng dụng cũng như lựa chọn phong cách mặt đồng hồ mong muốn (Watchface).
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.060