🖼️ Update Scanner

🖼️
  • Phát hành: Pete Burgers
  • Kiểm tra những gì có mới trong các trang web. Đây là một phần mềm hữu dụng cho các website không cung cấp các RSS feed. Cách thức hoạt động của phần mềm rất đơn giản, bạn chỉ cần kích phải vào bất cứ trang nào, sau đó chọn “Scan Page for Updates”.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 487