🖼️
  • Dr. Hardware Sysinfo Kiểm tra phần cứng miễn phí
  • Dr.Hardware Sysinfo cho phép bạn kiểm tra phần cứng máy tính của mình. Nó sẽ đưa ra các thông tin chi tiết về bộ vi xử lý, BIOS, chipset, ổ cứng và các thiết bị PCI của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Dr. Hardware 2009
  • Dr. Hardware 2009 là một công cụ tốt nhất để xem xét thông số cũng như cấu trúc của phần cứng. Nó sẽ báo cáo cho bạn thật chi tiết về phần cứng mà bạn hiện có.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu