🖼️ Troll Patrol cho Android 1.04 Game match-3 độc lạ cho Android

🖼️
  • Phát hành: Philippe Schober
  • Troll Patrol có lối chơi khá giống Blossom Blast Saga, tuy nhiên game sẽ mang đến nhiều đổi mới và thách thức hơn.
  • android Version: 1.04