• Công ty: Phong Phú Sắc Việt

🖼️ Pops Kids cho Windows Phone 1.0 Ứng dụng vừa học vừa chơi cho bé

🖼️
  • Phát hành: Phong phú sắc việt
  • Nâng cao kỹ năng học và thói quen đọc của bé qua ứng dụng sách tương tác POPS Kids. Ứng dụng cho phép các bé vừa đọc, vừa học, lại có thể vừa nghe và chơi.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 497