🖼️
  • Photivo Phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp
  • Photivo là một phần mềm xử lý ảnh mã nguồn mở. Chương trình này sẽ giúp bạn chỉnh sửa ảnh thuộc nhiều định dạng như RAW, TIFF, JPEG, BMP, PNG,...theo một quá trình xử lý 16 bit có tích hợp Gimp.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu