🖼️ Photivo 2013-11-30 Phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Photivo
  • Photivo là một phần mềm xử lý ảnh mã nguồn mở. Chương trình này sẽ giúp bạn chỉnh sửa ảnh thuộc nhiều định dạng như RAW, TIFF, JPEG, BMP, PNG,...theo một quá trình xử lý 16 bit có tích hợp Gimp.
  • windows Version: 2013-11-30
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.248