🖼️ PhotoScrambler cho Windows 8 Bảo vệ và mã hóa hình ảnh

🖼️
  • Phát hành: PhotoScrambler
  • PhotoScrambler là ứng dụng hỗ trợ người dùng máy tính chạy trên Windows 8 bảo vệ hình ảnh riêng tư của mình khỏi việc sử dụng trái phép bằng cách mã hóa ảnh.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 95