🖼️ Gunman And The Witch Early Access Game bắn súng miền Tây kết hợp xây thành phố

🖼️
  • Phát hành: Phun Peeticharoenthum
  • Gunman And The Witch - Xạ thủ và Phù thủy là sự kết hợp độc đáo giữa game xây thành phố phong cách miền Tây hoang dã kiểu Westward với bắn súng top-down như Bloodmasters.
  • windows Version: Early Access