🖼️
  • Truyện Audio miễn phí for iOS

    Ứng dụng nghe đọc truyện trực tuyến
  • Truyện Audio là ứng dụng nghe đọc truyện trực tuyến qua wifi, 3G. Ứng dụng giúp người sử dụng có thể nghe truyện văn học, tiểu thuyết yêu thích ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải mang truyện theo và giở từng trang để đọc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu