🖼️ PicBackMan 1.0 Phần mềm sao lưu ảnh và video

🖼️
  • Phát hành: PicBackMan
  • PicBackMan là một ứng dụng giúp người dùng đăng tải ảnh và video lên các tài khoản lưu trữ trực tuyến một cách dễ dàng. Chương trình này có khả năng kết nối trực tiếp với Flickr, Picasa, Smugmug, Dropbox, SkyDrive, Box và Facebook.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 57