🖼️ Space Trader 1.0 Game thương gia vũ trụ

🖼️
  • Phát hành: Pieter Spronck
  • Space Trader là một game chiến lược thương mại phức tạp, người chơi phải đi qua các thiên hà và cố gắng góp nhặt đủ tiền để mua một mặt trăng cho riêng mình...
  • mobile Version: 1.0.8
  • Đánh giá: 14
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 33.229