🖼️ The Misfits Early Access Game bắn súng đồng đội miễn phí

🖼️
  • Phát hành: PigDogGames
  • The Misfits là game bắn súng đấu trường với góc nhìn thứ 3. Mục tiêu duy nhất của game The Misfits là tiêu diệt đối thủ hoặc bạn sẽ phải ngã xuống.
  • windows Version: Early Access