🖼️ RapidTyping Portable 5.4 Phần mềm luyện đánh máy

🖼️
 • Phát hành: PinokioSoft
 • RapidTyping là một phần mềm nâng cao kỹ năng luyện đánh máy thế hệ mới. Rapid Typing sẽ giúp bạn học sử dụng bàn phím một cách hiệu quả hơn chỉ trong một vài bài học đơn giản.
 • windows Version: 5.4
 • Đánh giá: 311
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.558

🖼️ RapidTyping Tutor 5.4 Tập đánh máy 10 ngón

🖼️
 • Phát hành: PinokioSoft
 • RapidTyping là ứng dụng luyện gõ 10 ngón trên máy tính giúp nâng cao tốc độ gõ máy tính của bạn. Với Rapid Typing Tutor, bạn sẽ học sử dụng bàn phím hiệu quả hơn chỉ trong một vài bài học đơn giản, miễn phí.
 • windows Version: 5.4
 • Đánh giá: 116
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.086