🖼️ FastCommander for Mac 1.6 Quản lý thao tác file hiệu quả trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Piotr Zagawa
  • FastCommander là phần mềm của Cocoa, rất dễ sử dụng với giao diện bảng đôi, hỗ trợ tất cả các thao tác file, phím tắt và các chủ đề.
  • mac Version: 1.6