🖼️ Piwik Mobile cho iOS 2.2 Công cụ theo dõi và phân tích website trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Piwik
  • Piwik Mobile 2 for iOS là công cụ quản trị và theo dõi tăng trưởng website, hỗ trợ người dùng truy cập mọi dữ liệu về trang web, cực nhanh và hiệu quả trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của mình.
  • ios Version: 2.2.0

🖼️ Piwik Mobile 2 cho Android 2.2 Công cụ phân tích và theo dõi website trên Android

🖼️
  • Phát hành: Piwik
  • Piwik được cài đặt trên máy chủ của bạn, và bạn có toàn quyền kiểm soát cơ sở của mình thông qua APIs của Piwik. Những người dùng nâng cao có thể sử dụng nhiều tùy biến hơn, phân đoạn hoặc chạy các truy vấn bằng tay trên cơ sở dữ liệu để xây dựng một báo cáo nâng cao.
  • android Version: 2.2.0

🖼️ Piwik 1.8 Công cụ phân tích web chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Piwik
  • Piwik là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ người dùng thống kê, phân tích và nhận định về hiệu quả của các ứng dụng web (Web Analytics). Hiện nay, Piwik đã được sử dụng bởi nhiều cá nhân, tổ chức và Chính phủ trên khắp thế giới.
  • windows Version: 1.8