🖼️ Pixate Studio 1.0 Công cụ thiết kế nguyên mẫu điện thoại nhiều tiện ích

🖼️
  • Phát hành: Pixate
  • Pixate Studio là một phần mềm phong phú và hiệu quả giúp người dùng thiết kế nguyên mẫu (prototype) điện thoại di động từ đầu, dù không làm trong lĩnh vực lập trình, vì nó giúp tạo ra các tương tác và hình ảnh động mà không cần phải viết một dòng code.
  • windows Version: 1.0.8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 132