🖼️ Pixilart cho Android 1.0 Ứng dụng vẽ tranh Pixel Art cho Android

🖼️
  • Phát hành: Pixilart
  • Pixilart cho Android là ứng dụng giải trí thú vị đồng thời có thể được coi là một cộng đồng nghệ thuật giống Pinterest và Deviantart.
  • android Version: 1.0.1

🖼️ Pixilart cho iOS 1.0 Công cụ vẽ tranh Pixel trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Pixilart
  • Pixilart cho iOS là công cụ đồ họa miễn phí, cho phép bạn tạo các kiệt tác Pixel Art trên iPhone và iPad của mình mọi lúc mọi nơi.
  • ios Version: 1.0.1