🖼️
  • PkPdfConverter Trích xuất hình ảnh từ tập tin PDF
  • PkPdfConverter 1.0.1 là một công cụ dễ sử dụng và đa năng. Nó hỗ trợ chuyển đổi PDF sang dạng văn bản thường, jpeg hoặc HTML. Đặc biệt là chương trình cho phép xem trước ảnh trước khi trích xuất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu