🖼️
  • Viivo Mã hóa tệp tin lưu trữ đám mây
  • Viivo là tiện ích được thiết kế với mục đích cấp thêm một lớp bảo vệ cho các thông tin lưu trữ trên các dịch vụ mạng xã hội. Ứng dụng này giúp nén tệp tin và mã hóa thông tin trước khi đăng tải lên đám mây.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SecureZIP Ứng dụng tạo file ZIP dễ dàng
  • SecureZIP là một công cụ hữu hiệu cung cấp cho bạn khả năng nén file ZIP và mã hóa dữ liệu mạnh mẽ để tăng cường tính bảo mật cho tập tin cá nhân của mình.
  • Xếp hạng: 5 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️