🖼️ Plex cho Mac 0.9 Xem video và nghe nhạc miễn phí trên máy Mac

🖼️
  • Phát hành: Plexapp
  • Plex còn hơn một ứng dụng dùng để đồng hộ hóa video. Plex là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, phát triển dành riêng cho hệ điều hành MacOS.
  • mac Version: 0.9.8.6.175
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.183