🖼️
  • Plexis xWedge Scanner / Scale Serial Wedge
  • Plexis xWedge Dual Scanner/Scale Serial Wedge cho phép các bộ quét và đo hoạt động qua cổng nối tiếp RS232 có thể truyền thông với các ứng dụng Windows của bạn.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu