🖼️ You-Doo 2.0 Phần mềm ghi chú nhiều tính năng

🖼️
  • Phát hành: Plutanium
  • You-Doo là một ứng dụng nhắc nhở, lập kế hoạch công việc và danh sách những việc phải làm. Nó đơn giản, dễ sử dụng nhưng có nhiều tính năng mạnh mẽ như một dòng thời gian trực tiếp, xác định vị trí GPS của người dùng, xem lịch, lịch sử công việc và nhiều hơn nữa.
  • windows Version: 2.0.5.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 154