🖼️
 • Kirin Tạo file MSI dựa trên Windows Installers
 • Kirin là một ứng dụng để tạo ra file MSI dựa trên Windows Installers. Nó được thiết kế đơn giản và linh hoạt nhất có thể, do đó rất phù hợp để xử lý yêu cầu cài đặt cho hầu hết các phần mềm.
 • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Junko Phân chia và hợp nhất tập tin PDF
 • Junko là một công cụ PDF được phát triển để truy cập nhanh hơn và hiệu quả hơn đến các thông tin cần thiết từ các tập tin PDF, sắp xếp chúng để dễ dàng quản lý và xử lý.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • News Messenger Đọc RSS feed và atom
 • News Messenger cho phép bạn đọc các nguồn tín hiệu RSS và atom, thậm chí có thể phân tích các trang html để bạn có thể đọc các tiêu đề từ trang web không hỗ trợ cung cấp thông tin.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Baku Tìm kiếm các lỗi registry
 • Baku sẽ giúp bạn xóa các thư mục rỗng, các nội dung của các thư mục History, Recent documents, Temp, các file internet tạm thời, cookies.
 • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️