🖼️ Kirin Tạo file MSI dựa trên Windows Installers

🖼️
 • Phát hành: Pmcc
 • Kirin là một ứng dụng để tạo ra file MSI dựa trên Windows Installers. Nó được thiết kế đơn giản và linh hoạt nhất có thể, do đó rất phù hợp để xử lý yêu cầu cài đặt cho hầu hết các phần mềm.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.507

🖼️ Junko Phân chia và hợp nhất tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: Pmcc
 • Junko là một công cụ PDF được phát triển để truy cập nhanh hơn và hiệu quả hơn đến các thông tin cần thiết từ các tập tin PDF, sắp xếp chúng để dễ dàng quản lý và xử lý.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.088

🖼️ News Messenger Đọc RSS feed và atom

🖼️
 • Phát hành: Pmcc
 • News Messenger cho phép bạn đọc các nguồn tín hiệu RSS và atom, thậm chí có thể phân tích các trang html để bạn có thể đọc các tiêu đề từ trang web không hỗ trợ cung cấp thông tin.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 555

🖼️ Baku Tìm kiếm các lỗi registry

🖼️
 • Phát hành: Pmcc
 • Baku sẽ giúp bạn xóa các thư mục rỗng, các nội dung của các thư mục History, Recent documents, Temp, các file internet tạm thời, cookies.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.694

🖼️ Batch File Modifier Sửa đổi nhiều tập tin dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Pmcc
 • Batch File Modifier có thể giúp người dùng sửa đổi nhiều tập tin một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 777

🖼️ CD Archiver Sắp xếp thư mục và bộ sưu tập đĩa

🖼️
 • Phát hành: Pmcc
 • CD Archiver cho phép bạn sắp xếp và tạo danh mục cho thư mục và bộ sưu tập đĩa của bạn
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 634