🖼️ Grocery King for Android 2.66 Quản lý danh mục mua sắm trên Android

🖼️
  • Phát hành: Pocket Labs
  • Grocery King for Android là ứng dụng hoàn toàn mới, sẽ giúp bạn và người thân trong gia đình dễ dàng tạo và chia sẻ danh sách mua sắm. Với ứng dụng này, người dùng có thể tạo danh sách bằng cách chọn một trong số 100 bức ảnh của các đồ vật hàng ngày từ 24 loại danh mục khác nhau.
  • android Version: 2.66