🖼️ Pencil Photo Sketch cho Android 1.2 Ứng dụng biến ảnh chụp thành tranh chì tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Podium Art Studio
  • Pencil Photo Sketch là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp giúp biến những bức ảnh của bạn thành tranh phác thảo bằng chì. Bạn chắc chắn sẽ thích thú bởi các hiệu ứng ký họa đặc biệt, giúp bạn tự tạo ra những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.
  • android Version: 1.2.34