🖼️
  • X-Tunes for Mac Phần mềm nghe nhạc cho Mac
  • X-Tunes for Mac là phần mềm hoàn toàn miễn phí, công cụ nhanh và hiệu quả để điều khiển iTunes playback mà không cần mở cửa sổ iTunes. Ứng dụng hỗ trợ cho Mac OS X 10.4 trở lên.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu