🖼️ Foundation 1.7 Game xây thành phố Trung cổ cho PC

🖼️
  • Phát hành: Polymorph Games
  • Foundation là game mô phỏng xây dựng thành phố thời Trung cổ, tập trung vào phát triển tổ chức và xây dựng tượng đài hoành tráng.
  • windows Version: 1.7
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 143