• Công ty: PortableApps.com
  • Website: http://portableapps.com/
  • Điện thoại: 646-289-5002
  • Địa chỉ: The Empire State Building, 350 Fifth Ave Suite 5209, New York, NY 10118
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • 7-Zip Portable Công cụ nén và giải nén
  • 7-Zip Portable 19.00 là phần mềm mã nguồn mở, được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo hay phải khai báo bất kỳ thông tin gì.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • AppCompactor Portable
  • PortableApps.com AppCompactor cho phép bạn nén nhỏ các chương trình ứng dụng của mình nhằm làm giảm kích thước của chúng và tăng hiệu suất khi chạy trên các thiết bị chậm như các thẻ nhớ flash.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu