🖼️ Imperial Settlers Roll & Write cho iOS 1.0 Game Imperial Settlers trên di động

🖼️
  • Phát hành: Portal Games
  • Imperial Settlers Roll & Write là phiên bản kỹ thuật số của board game thẻ bài Imperial Settlers nổi tiếng, hiện có Bộ cạnh tranh và 8 bộ phiêu lưu.
  • ios Version: 1.0.11