🖼️
🖼️
  • Power Notes Phần mềm tạo ghi chú dễ dàng
  • Power Notes là một công cụ lên lịch, nhắc nhở và tạo ghi chú giàu tính năng dành cho người dùng Windows. Với nó, bạn có thể tạo ra các ghi chú điện tử và hiển thị chúng vào khoảng thời gian được thiết lập trước. Bên cạnh đó, chương trình còn rất dễ thao tác và sử dụng ít tài nguyên hệ thống.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Dynamic Notes
  • Dynamic Notes là một phần mềm đơn giản giúp bạn ghi lại những ghi chú này ngay trên Desktop của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu