🖼️ PSM Encryptor

🖼️
  • Phát hành: Power Soft Makers
  • PSM Encryptor là công cụ mã hóa và ẩn nhanh. PSM Encryptor sẽ mã hóa bất kì nhóm file nào (bao gồm toàn bộ cấu trúc sổ địa chỉ) nhưng cũng có thể cải trang cho file lưu trữ đầu ra đã được mã hóa như một file âm thanh hoặc file ảnh.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 479