• Công ty:

    PowerPoint Đẹp

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Mẫu PowerPoint Giáo án điện tử

    Mẫu PowerPoint thiết kế giáo án điện tử
  • PowerPoint Template làm giáo án điện tử và thuyết trình là xu thế phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục. Do tính chất khó khăn của khâu chuẩn bị PowerPoint nên nhiều giáo viên chấp nhận “lấy” giáo án trên mạng về sử dụng lại nhưng đa số những giáo án trên mạng đều sơ sài và không khoa học…
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
Có tất cả 15 phần mềm.