🖼️
  • Power Audio Extractor
  • Power Audio Extractor là phần mềm được sử dụng để xuất âm thanh từ video và lưu chúng thành các định dạng như: WMA, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC và MP2.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu