🖼️ PressHide 5.8 Ẩn cửa sổ làm việc trên desktop

🖼️
  • Phát hành: PressHide
  • Bạn đang làm việc say sưa trên máy tính và các công việc này đều được thể hiện trên desktop một cách đầy đủ. Tuy nhiên do tính chất công việc nên có một số thứ mà bạn không muốn bất chợt có ai đi ngang qua màn hình của bạn lại có thể phát hiện đang làm gì
  • windows Version: 5.8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.014