🖼️ Black Screen Fix 3.0 Sửa lỗi màn hình đen chết chóc

🖼️
 • Phát hành: Prevx
 • Lỗi màn hình đen chết chóc (Black Screen of Death (BlSoD)) xuất hiện ở cả Windows 7, Vista và XP sau khi có một lỗi hệ thống nghiêm trọng mà hệ thống bị tắt gây nên hỏng hóc.
 • windows Version: 3.0.5.28
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.061

🖼️ Prevx - Free Malware Scanner 3.0.1.65

🖼️
 • Phát hành: Prevx
 • Như chúng ta thấy, các chương trình diệt virus thường không bắt kịp với các mối đe dọa, do vậy thỉnh thoảng bạn lại bắt gặp máy tính của bạn có các malware nhưng phần mềm diệt virus trên máy tính của bạn vẫn không làm gì được.
 • windows
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.850